Den gamle fiskebua til Fenger Martini ved Jensesundet.