Huset sett fra syd med dugnadsgjeng fra familien og medlemmer av Nøtterø historielag