Barn og nabobarn er utkledd.
Foran fra venstre; Svein Olav og Inger Haraldsen. Bak f.v. Randi Haraldsen, Kari, Hans med Vigdis på fanget og Vidar.