Ved opplysningsskilt på østsida, ved den tidligere fangeleiren fra krigen