Ankomst til Jensesundet mellom Vestre og Mellem Bolæren